понедељак, 24 јун 2024

Ценовник услуге

На седници У.О. одржаној 15.3.2013. године донета је Одлука о утврђеној цени услуга боравка деце у вртићу која се примењује од 01.04.2013. године.
• Вртићне и јаслене групе ( једно дете ) – 3.820,00 динара
• Вртићне и јаслене групе ( друго дете ) – 3.056,00 динара
• Предшколци целодневни боравак – 2.292,00 динара

За децу без родитељског старања и за децу са посебним потребама, боравак у вртићу је басплатан, као и за треће дете у породици.