понедељак, 22 јул 2024

Структура запослених

Правилник о организацији и систематизацији послова можете преузети овде.

 

У Установи је заступљена следећа класификациона структура радника:

·         Директор, Јасна Којадиновић

·         Секретар

·         Шеф рачуноводства

 

·         Медицинске сестре ( сестра васпитач )

·         Медицинске сестре напревентиви

·         Васпитачи са завршеним VI I VII степеном школе за васпитаче

 

·         Стручни сарадник

·         Административни радник

 

·         Техничко особље

 

·         Радници на пословима одржавања хигијене