уторак, 05 март 2024

О нама

Прва дечја установа настала је после Другог светског рата, након обнове земље, када се Прибој развио у значајан индустријски центар. То је изазвало потребу збрињавања деце.

1958-1964. год.

Народни одбор Општине Прибој 1958. године, донео је одлуку о оснивању Дечјег обданишта „Хамдије Куртовића“.

Обданиште је радило са прекидима 1964. год. Прво обданиште имало је 20 деце.

Највећи интерес за наставак рада  имали су радници ФАП-а. Раднички савет ФАП-а донео је одлуку о оснивању обданишта  при фабрици које су користила  само деца запослених радника у ФАП-у.

Ново обданиште почиње са радом 08.07.1965. године. Касније следи преузимање обданишта од ФАП-а, и званично новонастала установа почиње са радом  01.01.1976. године.

Развојем привреде Прибоја и ФАП-а, потребе за смештајем деце биле су све веће.

- Први наменски грађен пројекат имао је 6 просторија за боравак деце и кухињу, у Улици 12. Јануара бр. 112 – Стари Прибој

- Други наменски објекат саграђен је 1980. Године, а отворен је 01.09.1981. године у Улици Пионирска бр. 2.

- Круну нашег постојања заокружујемо  отварањем трећег објекта 24.10.2008. године.