понедељак, 22 јул 2024

Јаслице

Васпитно- образовни рад на јаслицама раелизују сестре васпитачи. Циљ у васпитању овог узраста је оплемењивање спонтаног израза детета и поштовање његове индивидуалности и склоности. Веома важан је период  адаптације детета, тј. прилагођавање на нову средину. Активности које се реализују на овом узрасту захтевају континуирану сарадњу са родитељима.

У предшколској установи се планирају одређени садржаји и активности кроз игру, чиме су обухваћене:
• Моторичке активности
• Графичко – ликовне активности
• Језичке активности
• Музичко – ритмичке активности

Сестре васпитачи кроз дневник рада воде документацију о свим планираним активностима, адаптацији и сл.

Васпитно образовни рад на узрасту од 3 до 5,5 година

Родитељи ( корисници услуга ) користе за  смештај деце целодневни боравак у интервалу од 6 до 16 часова

Задаци васпитно- образовног рада са децом овог узраста су :
• Стварање повољне климе за учење
• Посматрање и праћење напредовања деце
• Неговање и стварање повољније сарадње васптач – дете; васпитач – родитељ; васпитач- васпитач .

Јединствена и целовита концепција предшколског васпитања и образовања у Основама програма разрађује се у два модела.

Модел „А“ је отворени систем васпитно – образовног рада, где дете има могућност да бира садржаје и поштују се дечја интересовања и потребе.

Модел „Б“- На основу овог модела разрађени су циљеви и задаци у реализацији делатности. 

Посебна целина односи се на задатке васпитача у процесу развоја детета.