понедељак, 20 мај 2024

Програм рада

Васпитно – образовни рад реалзује се  по предшколском програму и уређен је на основу Правилника  општих основа предшколског програма.

Предшколско васпитање и образовање доприноси целовитом развоју детета.

Потребе породице, задовољене развојним потребама деце, наша предшколска установа остварује реализацијом различитих програма прилагођених старосној групи деце. Основни облици рада са децом су целодневни и полудневни боравак.